Pehr HÖRBERG
1746–1816, Sweden

Also known as: PH

Name Pehr HÖRBERG
Birth 1746, 31/1, Sweden
Died 1816, 24/1, Sweden

Pehr (Per) Hörberg började som yrkesmålare på landet, blev ”häradsmålare” i Småland och fick slutligen tillfälle att studera vid akademien. Från flera socknar, särskilt i Småland och Östergötland fick han beställning på altartavlor, som han utförde i stundom väldigt mått – altartavlan i Årstad kyrka är över 42 kvm han målade dessutom religiösa stafflitavlor, mytologiska och historiska motiv, stilleben och porträtt samt gjorde etsningar och träsnitt. Han är representerad med 17 målning i Nationalmuseum, Stockholm, ett 15-tal tavlor i Göteborgs konstmuseum etc.

Representerad:
Nationalmuseum, Göteborgs konstmuseum, Lunds Museum, Smålands museum, Växjö, Linköpings Stadsmuseum, Finspångs stottskyrka Altartavla 1794 och i Lunds Universitet, Stockholms Frimurarorden och Norrköpings museum.