Per Daniel HOLM
1835–1903, Sweden

Also known as: PH

Name Per Daniel HOLM
Birth 1835, 11/9, Sweden
Died 1903, 7/8, Sweden

Per Daniel Holm studerade vid Konstakademien för Nils Andersson och Edvard Bergh. Han sysslade redan som yngling med landskapsteckning och akvarellmåleri med motiv från Dalarna och Västmanland. Han företog resor till Düsseldorf, Mimenen och Paris. Han har målat landskap med motiv från Bergslagen och Norrland, som akvarellist var han mest framgångsrik.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, samt Göteborgs Konstmuseum.

Source: Art Signature Dictionary