Per Wilhelm CEDERGREN
1820–1896, Sweden

Name Pehr Wilhelm (Vilhelm) CEDERGREN
Birth 1820, 17/11, Sweden
Died 1896, 3/10, Sweden

Per Wilhelm Cedergren biografi:

Per Wilhelm Cedergren har gjort sig känd som marinmålare. Han växte upp på Skeppsholmen i Stockhholm. Han kom att bli timmermanslärling vid Skeppsholmsvarvet och målade vid ett tillfälle en karikatyr av förmannen som gjorde varvschefen imponerad och gav honom arbete som mallritare.
Han kom att bli en av våra främsta marinmålare. Han reste till London där han studerade och tecknade engelska fartygstyper. Därefter började hans riktigt aktiva period, med beställningar av fartygsporträtt ur det högre samhällsskiktet och kungahuset. I hans noga utförliga anteckningar kan man se att beställningarna omfattade 448 verk, i första hands kaptenstavlor.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Nordiska muséet och Göteborgs Konstmuseum, Sjöhistoriska museet samt ett stort antal privatsamlare och konstsalonger.
Kungafamiljen köpte flera av hans tavlor och Karl XV köpte till och med en liten gård åt honom ute vid Drottningholm.

Source: Art Signature Dictionary