Per HASSELBERG
1849–1894, Sweden

Also known as: PH, Åkesson

Name Petter, Per, HASSELBERG
Birth 1849, Sweden
Died 1894, Sweden

Peter (Per) Hasselberg studied in his spare time at the Art Academy in Sweden, and later at ateliéer Jouffroy in Paris. He was influenced by Italian Renaissance art, but also contemporary French sculpture.

Petter Per Hasselberg (född Åkesson) studerade under sin fritid vid Konstakademien, och senare vid Jouffroys ateliéer i Paris. Han tog intryck av italiensk renässanskonsten, men även samtida fransk skulptur.
Källa: Internet
---------------
Per Hasselberg var en svensk skulptör född i Ronneby, Blekinge. Han började sin bana som timmermanselev, snickarlärling och ornamentbildhuggare. Hasselberg studerade senare vid Ècole des Beaux-Arts i Paris. Han var en av Sveriges ledande skulptörer vid 1800-talets slut och var nära vän med Prins Eugen i vars konstsamling han finns representerad. Hasselberg var den förste svenske skulptören att erhålla guldmedalj på Parissalongen och han var en tongivande kraft inom opponentrörelsen. Kända verk av Hasselberg är ”Snöklockan” som bland annat finns i Nationalmuseums samlingar, ”Grodan”, ”Grodungen” och ”Näckrosen”.
Källa: www.bukowskis.com

Grodan by Per HASSELBERG

Grodan

Price SEK 5,939 (€635)
Estimated SEK 1,500
Grodan by Per HASSELBERG

Grodan (1891)

Price SEK 100,000 (€11,037)
Estimated SEK 100,000–125,000
Snöklockan by Per HASSELBERG

Snöklockan (1904)

Price SEK 4,500 (€541)
Estimated SEK 3,000
Grodan by Per HASSELBERG

Grodan

Price SEK 1,100 (€127)
Estimated SEK 2,500
Gerda Hagborg by Per HASSELBERG

Gerda Hagborg

Price SEK 52,000 (€5,616)
Estimated SEK 25,000–30,000
Vallmo by Per HASSELBERG

Vallmo (-87)

Price SEK 7,500 (€840)
Estimated SEK 8,000–10,000
Mignon - Sittande Flicka by Per HASSELBERG

Mignon - Sittande Flicka (1894)

Price SEK 24,000 (€2,498)
Estimated SEK 10,000–12,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy