Per THORLIN

1923, Norway/Sweden

Name Per, Torleif THORLIN
Birth 1923, Norway

Per Thorlin studied at the \"Kunst- och Industriskolen\" in Oslo, and Valand Art School in Gothenburg. He paints abstract visionary landscape of Bohuslän and human depictions.
Exhibitions: Stockholm, Oslo, Paris. Västerås, Göteborg. Public art: Stockholm, Gothenburg, Karlstad, Sweden, Varberg 1972, Trollhättan and Mölndal.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg city, county councils and municipalities.

Per Thorlin studerade vid Kunst- och Industriskolen i Oslo, samt Valands Konstskola i Göteborg. Han målar abstrakta visionära landskap från Bohuslän samt människoskildringar..


Utställningar:
Stockholm, Oslo, Paris. Västerås, Göteborg. Offentlig utsmyckning: i Stockholm, Göteborg, Karlstad, Varberg 1972, Trollhättan och Mölndal.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm Göteborgs stad, landsting och kommuner.

Båt Vid Strandkant by Per THORLIN

Båt Vid Strandkant

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 2,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy