Per WIZÉN

1966, Sweden

Name Per WIZÉN
Birth 1966, Sweden
Lived & Active In Malmö, Sweden

Per Wizén studied at the Malmö Art Academy. He lives and works in Malmö. He relates to issues of power and role-playing games in their artwork.

Exhibitions:
Separate the Brändström,
Stene and Zinc Gallery, Stockholm,
group exhibitions at the Centre Culturel Suedois, Paris,
The Frissiras Museum, Athens,
National Museum, Stockholm,
and the Palazzo Forti Rooseum, the Museum of Modern and Contemporary Art, Verona.

Represented:
Malmö Museum, with great work, The Hunt, from 2005.

Per Wizén studerade på Konsthögskolan i Malmö och bor, samt arbetar i Malmö. Han förhåller sig till frågor om makt och rollspel i sina konstverk. Han började i slutet av 90-talet att dekonstruera målningar från främst den italienska renässansen genom att klippa sönder färgbilder från konstböcker och därefter omsorgsfullt foga ihop bitarna till väldiga collage. De överförs sedan till upplagemärkta cibachromer i stora format. Genom den förföriska ytan av klassiskt måleri skildras scener kring manipulation och sexuellt maktmissbruk. Det är inga reella situationer ur verkligheten. De illustrerar inte något. Men de måste vara trovärdiga för han vill väcka känslor och indignation.

Utställningar:
Separat på Brändström,
Stene och Zinc Gallery, Stockholm,
Grupputställningar på Centre Culturel Suedois, Paris,
The Frissiras Museum, Athen,
Nationalmuseum, Stockholm, Rooseum och Palazzo Forti,
The Museum of Modern and Contemporary Art, Verona.

Representerad:
Malmö Museum, med stora verket, The Hunt, från 2005.

Stipendier:
Barbro och Holger Bäckströms Stipendiat 2008, vilket är ett av Sveriges största konstnärsstipendium.

Untitled by Per WIZÉN

Untitled (2002)

Price SEK 50,000 (€5,200)
Estimated SEK 20,000–25,000
Untitled by Per WIZÉN

Untitled (2002)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 30,000–40,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy