Peter TILLBERG
1946, Sweden

Name Peter TILLBERG
Birth 1946, Sweden

Peter Tillberg was in the 1970s known for his photo-realistic way of painting but he has also painted landscapes including from Provence. He has also carved in different materials. Collections: Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Borås and Örebro Art Museums, Atheneum Helsinki and Aliendemuséet in Santiago de Chile.

Source: Art Signature Dictionary

Peter Tillberg blev på 1970-talet känd för sit fotorealistiska sätt att måla men han har även målat landskapsmotiv bl.a. från Provence. Han har även skulpterat i olika material.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås och Örebro Konstmuseer, Atheneum Helsingfors och Aliendemuséet i Santiago de Chile.

Source: Art Signature Dictionary