Philip AKKERMAN
1957, Netherlands

Also known as: PA

Name Philip AKKERMAN
Birth 1957, Netherlands

Philip Akkerman har sedan 1981 koncentrerat sitt konstnärskap uteslutande till ett motiv: sig själv. Självporträttet har alltid och kommer säkerligen alltid att vara av stor betydelse för konstnärer världen över. Att enbart koncentrera sig till detta motiv måste dock ses som unikt. Akkerman är på detta sätt fri att utforska de gränslösa variationer och skiftningar hos den enskilda individen, i detta fall sig själv, och genom detta upptäcka något universellt om alla identiteter. Uttryckt med hans egna ord: \"I paint myself, and so I paint the whole of mankind.\"

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Selfportrait 94-115 by Philip AKKERMAN

Selfportrait 94-115 (1994)

Price SEK 16,000 (€1,735)
Estimated SEK 20,000–25,000
Self-portrait 95-46 by Philip AKKERMAN

Self-portrait 95-46 (1995)

Price SEK 15,000 (€1,627)
Estimated SEK 18,000–20,000
Self-portrait by Philip AKKERMAN

Self-portrait (1995)

Price SEK 40,000 (€4,338)
Estimated SEK 18,000–20,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy