Primus Mortimer PETTERSSON
1895–1975, Sweden

Also known as: PMP

Name Primus Mortimer PETTERSSON
Birth 1895, 1/7, Sweden
Died 1975, 19/5, Sweden

Primus Mortimer Pettersson is autodidact. During a brief illness (accident at sea), he develops his talent for painting. He painted memories of trips around the world in bright colors. He he was a patient at Frösö hospital in Sweden for a long period of his life. Much of his production has been donated to the County Council for it to remain in a publicly owned art collection, available to the public. Exhibitions: Sweden, Basel, and Sao Paulo in Brazil. Represented: Modern Museum in Stockholm, Malmo Museum, Östersund Hospital in Sweden.

Primus Mortimer Pettersson är autodidakt naivist. Under en tids sjukdom (olycka till sjöss) utvecklar han sin talang för navistiskt måleri. Han målade minnen från resor i hela världen i starka färger. Han var han patient på Frösö sjukhus under lång tid av sitt liv. Stor del av hans produktion har skänkts till landstinget för att den skall finnas kvar i en offentligt ägd konstsamling, tillgänglig för allmänheten.
Utställningar:
Sverige, Basel och Sao Paulo i Brasilien.
Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Malmö Museum, och Östersunds sjukhus.
Källa: Internet
---------------
Jämtlandssonen Primus föddes i Östersund. Han började sin yrkessbana som sjöman vid 14 års ålder. Det hårda arbetet tog honom till Europa, Afrika, Sydamerika, Sydafrika, Kina, Japan och USA. Redan i unga år fick Primus vård för depression och 1925 blev han intagen på mentalsjukhus i USA. Där fascinerades man av att han var tatuerad från topp till tå. Primus genomlevde ett långt psykiskt lidande. Han led av besvärande tvångstankar och plågades av obehagliga röster och schizofreni. Hans tudelade verklighetsuppfattning var samtidigt en stor inspirationskälla och han kom att entusiasmeras av sina delirier. Man kan säga att det i Primus motivvärld finns en relation mellan förnuft och känsla. Hans återgivelser av hus representerar ett ställe att vara, medan de stilla landskapen står för ett sätt att tänka. Primus målade uppskattningsvis runt 15 000 målningar och hävdar den sjukes överlägsenhet. Autodidakt och icke-institutionaliserad som konstnär behövde han aldrig underordna sig någon annans ledning. Tillsammans med Johan Erik Olsson, "Lim-Johan" och Axel Pettersson, "Döderhultarn" tillhör Primus Mortimer Pettersson en av Sveriges främsta naivister.
Källa: www.bukowskis.com