Rémy ZAUGG

1943–2005, Switzerland

Name Rémy ZAUGG
Birth 1943
Died 2005

Rémy Zaugg devoted his artistic career exclusively to the text and meaning of the word, and the relationship created between art and its viewer. By applying words and sentences in different types of backgrounds explored his word, image and vision. To further develop the pictures and the meaning of words and communication, he used the different languages: French, German and English. In a systematic way, he worked on the development of the relationship between art and viewer, which can essentially be seen as the central motif of his art. The paintings, as soon as we are like objects, calls for a discussion of perception. Images associate significantly to the activity or perhaps by warning signs, we are confronted with their powerful message, one message coming out in a spectacular way. The artwork on the response and interest, all to create a clear relationship between viewer and artwork. Auction image is created with the help of car paint on aluminum, an industrial technology which, on closer examination is difficult to discern traces of the human hand present.

Rémy Zaugg hängav sitt konstnärskap uteslutande åt texten och ordets betydelse samt den relation som skapades mellan konstverket och dess betraktare. Genom att applicera ord och meningar mot olika typer av bakgrunder utforskade han ordet, bilden och seendet. För att vidareutveckla bildernas och ordens innebörd och kommunikation använde han sig av olika språk: franska, tyska och engelska. På ett systematiskt sätt arbetade han med utvecklingen av relationen mellan konstverket och betraktaren, vilket huvudsakligen kan ses som det centrala motivet i hans konst. Målningarna, som snarast kan liknas vi objekt, uppmanar till diskussion om perception. Bilderna associerar på ett påtagligt sätt till reklamkampanjer eller kanske till och med varningsskyltar, vi möts av deras kraftfulla budskap, ett budskap som framförs på ett uppseendeväckande sätt. Konstverken uppmanar till reaktion och intresse, allt för att skapa en tydlig relation mellan betraktaren och konstverket. Auktionens bild är skapad med hjälp av billack på aluminium, en industriell teknik där det vid närmare granskning är svårt att urskilja spår av den mänskliga handens närvarande.

Source: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Voir Mort by Rémy ZAUGG

Voir Mort (1989)

Price SEK 80,000 (€8,502)
Estimated SEK 80,000–100,000
Aber Ich/das Bild/ich Sehe - Von Der Blindheit by Rémy ZAUGG

Aber Ich/das Bild/ich Sehe - Von Der Blindheit (1994-1999/2000)

Price SEK 95,000 (€9,880)
Estimated SEK 100,000–125,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy