Rembrandt Harmenszoon Van RIJN
1606–1669, Netherlands

Name Rembrandt Harmenszoon Van RIJN
Birth 1606, 15/7, Netherlands
Died 1669, 4/10

Rembrandt Harmenszoon van Rijn was a Dutch painter and etcher. He is generally considered one of the greatest painters and printmakers in European art history and the most important in Dutch history. His contributions to art came in a period that historians call the Dutch Golden Age.Having achieved youthful success as a portrait painter, his later years were marked by personal tragedy and financial hardships. Yet his etchings and paintings were popular throughout his lifetime, his reputation as an artist remained high and for twenty years he taught nearly every important Dutch painter. Rembrandt\'s greatest creative triumphs are exemplified especially in his portraits of his contemporaries, self-portraits and illustrations of scenes from the Bible. His self-portraits form a unique and intimate biography, in which the artist surveyed himself without vanity and with the utmost sincerity.In both painting and printmaking he exhibited a complete knowledge of classical iconography, which he molded to fit the requirements of his own experience; thus, the depiction of a biblical scene was informed by Rembrandt\'s knowledge of the specific text, his assimilation of classical composition, and his observations of Amsterdam\'s Jewish population. Because of his empathy for the human condition, he has been called \"one of the great prophets of civilization....

Source: From Wikipedia, the free encyclopedia

Rembrandt Harmensz van Rijn föddes troligen 1606 i Leyden, Holland. Han var son till en mjölnare och växte upp under goda förhållanden. Fader mjölnare lät kosta på sin sjätte son en god utbildning och som 14-åring skrevs han in på Humanistiska fakulteten vid Leydens Universitet. Rembrandt hoppade av studierna efter ett år och sökte sig i stället till konstnären Jacob Van Swanenburgs ateljé. Efter bara några år grundade han tillsammans med konstnärskollegan Jan Lievens en egen ateljé. Under denna period var den holländska nationen på frammarsch och affärerna blomstrade precis som konstlivet. Det sägs ibland att det var i just detta land, i detta skede som den "moderna konstmarknaden" uppstod och i detta historiska sammelsurium framträder Rembrandt än som hyllad mästare än som avdankad föredetting. Rembrandts liv var mycket dramatiskt, ond bråd död präglade hans tillvaro, den avhållna hustrun Saskia van Uelynburch dör efter några få års äktenskap, 3 av hans barn dör i mycket späd ålder, endast en son, Titus, uppnår vuxen ålder. Rembrandt återvänder alltid till Leyden men kommer att tillbringa långa perioder i Amsterdam där han kommer i kontakt med andra konstnärliga influenser, inte minst via italienska konstnärskollegor. Framgångarna på den understundom turbulenta konstmarknaden varierade. Ibland fick Rembrandt stor uppmärksamhet och goda inkomster, ibland ratades hans konst totalt. Rembrandt fick erfara att beställare kunde vara mycket nyckfulla. Rembrandts måleri kan nästan karaktäriseras som magiskt - det typiska är ett mörker så intensivt att den enda ljuspunkten framträder i ett fantastiskt lyster. Detta sätt att måla kallas claire-obscure/chiaro-scuro - alltså ljus/mörker och är ett konstnärligt maner under 1600-talet (jfr Caravaggios måleri!) Tidens starka känslor för kontraster skugga-ljus, död-liv, glädje-sorg kommer till sina yppersta uttryck i Rembrandts innerliga måleri. Hans motivkrets varierar, hustrun Saskia är ett kärt motiv under 1630-talet, de bibliska berättelserna är ett annat tema hos Rembrandt och naturligtvis alla de förnäma självporträtt som konstnären utför från tidiga år till sena ålderdomen. Rembrandt var därtill en mycket skicklig etsare som utvecklade tekniken avsevärt. Estningar av Rembrandt dyker då och då upp på auktion och kan betinga betydande värden. Flertalet förteckningar och texter om just Rembrandts etsningar finns att tillgå för den specialintresserade. Till Rembrandts mer kända verk hör "Nattvakten"(Rijksmuseum, Amsterdam) och "Anatomilektionen"(Royal Picture Gallery Mauritshuis, Den Haag) Nationalmuseum i Stockholm hyser den välkända "Batavernas trohetsed till Cladius Civilis" och på Göteborgs konstmuseum kan man möta "Riddaren med falken/helige Bavo". Rembrandt hade en stor atlejé och många är hans efterföljare och elever. Stor var också ateljéns produktion Flertalet målningar som tidigare attribuerats till mästarens hand har i senare tid med hjälp av modern teknik omvärderats till att vara just målade av efterföljare etc. Idag anser man att endast finns ett hundratal äkta, egenhändigt utförda målningar av Rembrandt varav alla väl dokumenterade.

Source: http://www.bukowskismarket.com