René BERTHOLO

1935–2005, Portugal

Name René BERTHOLO
Birth 1935, Portugal
Died 2005

Billedkunstner, skulptør og forfatter

Uddannelse
Deltog i Skolen for Dekorativ Kunst (1947-51) og frekventerede også den Overordnet Skole for ”Belas-Artes” i Lissabon (1951-57)

Biografi
Bertholo startede med at male da han var meget ung og i 1953 fik han sin første udstilling, der hurtigt blev fulgt op af andre med succes.
I 1958 flyttede han til Paris og begyndte at udgive magasinet ”KWY” og var medstifter af ”KWY-gruppen” sammen med blandt andre Lourdes Castro, Jan Voss og Christo.
Hans tidligere malerier var eksperimenter i lyrisk abstraktion, hvilket ved 1960 tilnærmede sig informalismen. De bugtende linjer i disse værker antog hurtigt figurative tankevækkelser, der var underlagt en mere streng struktur og i 1962 havde Bertholo indført hans karikerende, figurative måde med små menneskefigurer der udspillede absurde fortællende minder om tegneserier.
Bertholo var også musiker og komponerede elektronisk og klassisk musik og opfandt en digital programmerbar synthesizer/sequencer af meget høj kvalitet.

René Bertholo er betragtet som en af de største og vigtigste Portugiske kunstnere nogensinde og han har udstillet adskillige gange i Galerie Birch, både med gruppe og solo-udstillinger. Den første blev afholdt i 1968 efterfulgt af en 10 års jubilæums udstilling i 1978.

Udvalgte repræsentationer
Museum of Modern Art of New Iorqu
Museu do Chiado - Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lissabon
Centre National d´Art Contemporain
Museu Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Porto
Galeria Jean Boghici, Rio de Janeiro
Galeria Fernando Santos, Porto
Gallery Fernando Saints
Museum of Modern Art of Paris
FRAC - Rhône-Alpes,
Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
Fundação Calouste Gulbenkian, Lissabon

Source: http://www.galeriebirch.com

painter, sculptor, writer.

Education
Attended The School of Decorative Art (1947-51) and frequented the Superior School of Belas-Artes of Lisbon (1951-1957).

Biography
Bertholo started painting in his very early years and in 1953 he had his first exhibition which was quickly followed up by others in success.
In 1958 he moved to Paris and started to publish the magazine "KWY", and co-founded the "KWY.group" with Lourdes Castro, Jan Voss and Christo amongst others.
His early paintings were experiments in lyrical abstraction, which by 1960 approached informalism. the meandering lines of these works soon took on figurative suggestions and were subjected to a more rigorous structure and by 1962 Bertholo had adopted his caricatural, figurative mode, with little human figures playing out absurd narratives, reminiscent of comic strips.
Bertholo was also a musician and composed electronic and classical music and invented a digital programmable synthesizer/ sequencer of high quality.

René Bertholo is considered one of the biggest and important Portuguese artists ever and he exhibited several times in Galerie Birch, both in group and soloexhibitions. The first was held in 1968 followed by a 10 year celebration exhibition in 1978.

Selected representations
Museum of Modern Art of New Iorqu
Museu do Chiado - Museu Nacional de Arte Contemporânea, Lisbon
Centre National d´Art Contemporain
Museu Serralves - Museu de Arte Contemporânea, Porto
Galeria Jean Boghici, Rio de Janeiro
Galeria Fernando Santos, Porto
Gallery Fernando Saints
Museum of Modern Art of Paris
FRAC - Rhône-Alpes,
Centro de Arte Moderna José de Azeredo Perdigão
Fundação Calouste Gulbenkian, Lisbon

Source: http://www.galeriebirch.com

René Bertholo tillgodogjorde sig sin konstnärliga utbildning, under de senare åren i huvudstaden Lissabon. Redan under studietiden, närmare bestämt året 1953, ägde Bertholos första utställning rum, en framgång som snabbt följdes av andra. Bertholo tillhörde den nya generation portugisiska konstnärer som växte fram under 1950-talet, nu eftersöktes en ny typ av måleri med nya uttryck och intentioner. Efter examen begav sig Bertholo till Frankrike och närmare bestämt Paris. Här startade han tillsammans med vännen Lourdes Castro magasinet KWY, två år senare anslöt sig även konstnärerna Jan Voss och Christo till gruppen. Tillsammans ställde konstnärerna i KWY-gruppen ut sina konstverk under åren 1960-62 runt om i Europa med stora framgångar. Bertholos tidiga måleri närmar sig det abstrakta informalistiska. Snart började de slingrande linjerna anta figurativa former och omkring 1962 finner Bertholo slutligen sin karakteristiska karikatyrliknande stil där små mänskilga figurer leker i en berättande miljö, ej helt olika komiska serier.

Källa: Stockholms Auktionsverk, Stockholm Sweden

Soleil by René BERTHOLO

Soleil (-64)

Price SEK 115,000 (€12,932)
Estimated SEK 80,000–100,000
Quatre Tables by René BERTHOLO

Quatre Tables (-67)

Price SEK 160,000 (€17,378)
Estimated SEK 75,000–100,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy