Robert Hugo JÄCKEL

1872–1952, Germany/France/Sweden/Austria

Name Robert Hugo JÄCKEL
Birth 1872, Germany
Died 1952, France
Lived & Active In From 1927, Falsterbo Sweden

Robert Hugo Jäckel studierade i Wien. Han målade porträtt och fresker.
Representerad: i muséerna i Krems och Gablonz.

Liten Flicka I Sandlådan by Robert Hugo JÄCKEL

Liten Flicka I Sandlådan (1947)

Price SEK 2,200 (€207)
Estimated SEK 3,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy