Robert JACOBSEN
1912–1993, Denmark

Also known as: RJ

Name Robert, JACOBSEN
Birth 1912, Denmark
Died 1993, Denmark

Skulptør, billedkunstner, trykker

Biografi
Før Anden Verdenskrig, arbejdede Jacobsen i træ og sten, men efter af have bosat sig i Paris i 1947, vendte han sin opmærksomhed til abstrakt svejset stålkonstruktioner, hvor linjen og formen er bragt spontant i balance med hinanden eller for at fremvise rytmisk elegance. I dette fulgte han et strålende kunstnerisk spor, lavet af den spanske skulptør Gonzalez i perioden inden krigen.
Robert Jacobsen er ofte blevet sammenkædet med COBRA-bevægelsen på grund af hans venskab med Mortensen og Asger Jorn, men dette er ikke helt korrekt. Formelt hørte han til gruppen af abstrakte kunstnere som var omkring den berømte parisiske galleri ejer Denise René, som senere gjorde Vasarely’s «Op-Art» til en af de bedste grupper i sin tid. I 1955, efter at Jacobsen allerede havde opnået en betragtelig international anerkendelse, ærede Stedelijk Museum i Amsterdam ham med en overvældende retrospektiv udstilling.

Hans værker kan opdeles i 2 genrer; svejste metal figurer lavet i ”hans fritid” og de mere dybsindige abstrakte konstruktioner. Robert Jacobsen malede de sidstnævnte strukturer sorte, hvilket gav dem et udseende af rummelige tegninger. Fra de senere 1950´er bliver hans værker strammere, mere kompakte og mere succesrige.
Alle de store internationale museer med moderne kunst, inkluderer kunstværker af Jacobsen i deres samlinger.

Galerie Birch havde et tæt forhold til Robert, og han havde mange udstillinger i vores galleri. Den første var i 1951, efterfulgt af andre i 60-67-68-70-80-83-84-86 og 1987.


Udvalgte udstillinger
Palais des Beaux-Arts, Bruxelles
São Paulo
Stedelijk Museum, Amsterdam
Guggenheim Museum, New York
Biennalen I Venedig
Galerie Ariel, Paris
Palais Reale, Milano
FIAC, Paris
Yorkshire Sculpture Park
Olympic Sculpture Park, Seoul, Sydkorea
Statens Museum for Kunst, København
Tokyo Art Expo
Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Udvalgte repræsentationer
Musee d'Art Wallon, Liege, Belgien
Museo de Arte Moderna, Sao Paulo, Brasilien
Von der Heydt Museum, Wuppertal, Tyskland
Didrichsenin Taidmuseo, Helsinki, Finland
Musee National d'Art Modern, Paris, Frankrig
Musee des Beaux-Art, Rennes, Frankrig
Fond National d'Art Contemporain, Frankrig
Musee Rodin Paris, Frankrig
Stedelijk Museum, Amsterdam, Holland
Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterloo, Holland
Nationalgalerie, Oslo, Norge
Moderna Museet, Stockholm, Sverige
Musee des Beaux-Art, La Chaux-de-Fonds, Schweiz
Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, Ungarn
Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh, USA
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, USA

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Trapholt
Fuglsang Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum
Horsens Kunstmuseum


Æresbevisninger og priser
Stipendium til ophold i Det danske Kunstnerhus, Paris 1947
Kai Nielsen 1962
International skulpturpris, Biennale Venezia 1966
Thorvaldsen Medaillen 1967
Prins Eugen Medaillen 1974
LOs Kulturpris 1981, 1983
Ordre des Arts et des Lettres 1987
Medlem af censurkomiteen for KE 1944-45
Professor ved Akademie der Bildenden Künste, München 1962-82
Professor ved Det Kongelige Danske Kunstakademi, Kbh. 1976-83
Æresprofessor ved Akademierne i München og Firenze
Medlem af repræsentantskabet for Statens Kunstfond 1977-81
Ridder af Æreslegionen, Frankrig
Ridder af Dannebrogsordenen af 1.grad

Source: http://www.galeriebirch.com

Sculptor, painter, printmaker

Biography
Before the Second World War Jacobsen worked in wood and stone, but after settling in Paris in 1947 he turned his attentions to abstract welded steel constructions in which line and form are brought spontaneously into balance with each other to produce a rhythmic elegance. In so doing he was following an artistic trail originally blazed by the Spanish sculptor Gonzalez in the period before the war.
Jacobsen has often been linked to the COBRA movement because of his friendship with Mortensen and Asger Jorn, although this is not entirely correct. Formally he belonged to the group of abstract artists around the famous Parisian gallery owner Denise René, who was later to make Vasarely’s «Op-Art» one of the greatest movements of its time. In 1955, after Jacobsen had already acquired considerable international recognition, the Stedelijk Museum in Amsterdam honored him with a stunning retrospective.

His work can be divided in two genres: welded metal figures made in his «free time» and the more profound abstract constructions. Jacobsen painted these latter structures black, giving them the appearance of spatial drawings. From the later 1950’s his work becomes tauter, more compact and more prolific. All the major international museums of modern art include early works by Jacobsen in their collections.
Galerie Birch had close relationship with Robert and he made many exhibitions in our gallery. The first was in 1951 followed by others in 60-67-68-70-80-83-84-86 and 1987.

Selected exhibitions
Palais des Beaux-Arts, Brussels
São Paulo
Stedelijk Museum, Amsterdam
Guggenheim Museum, New York
Biennale, Venezia
Galerie Ariel, Paris
Palais Reale, Milan
FIAC, Paris
Yorkshire Sculpture Park
Olympic Sculpture Park, Seoul, South Korea
Statens Museum for Kunst, Copenhagen
Tokyo Art Expo
Musée Matisse, Le Cateau-Cambrésis

Selected representations
Musee d'Art Wallon, Liege, Belgium
Museo de Arte Moderna, Sao Paulo, Brasil
Von der Heydt Museum, Wuppertal, Germany
Didrichsenin Taidmuseo, Helsinki, Finland
Musee National d'Art Modern, Paris, France
Musee des Beaux-Art, Rennes, France
Fond National d'Art Contemporain, France
Musee Rodin Paris, France
Stedelijk Museum, Amsterdam, the Netherlands
Rijksmuseum Kröller-Müller, Otterloo, the Netherlands
Nationalgalerie, Oslo, Norway
Moderna Museet, Stockholm, Sweden
Musee des Beaux-Art, La Chaux-de-Fonds, Switzerland
Magyar Nemzeti Muzeum, Budapest, Hungary
Museum of Art, Carnegie Institute, Pittsburgh, USA
Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Washington, USA

Represented at the following Danish Museums
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
Louisiana
ARoS Aarhus Kunstmuseum
Trapholt
Fuglsang Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum
Fyns Kunstmuseum
Horsens Kunstmuseum

Honorary and rewards
Scholarship to stay at ”The Danish Art House”, Paris 1947
Kai Nielsen 1962
International Sculptor Award, Biennale in Venezia 1966
Thorvaldsen Medaillen 1967
Prins Eugen Medaillen 1974
LOs Kulturpris 1981, 1983
Ordre des Arts et des Lettres 1987
Medlem af censurkomiteen for KE 1944-45
Professor at the ”Akademie der Bildenden Künste”, Munich 1962-82
Professor at the ”Royal Danish Art Academy, Copenhagen 1976-83
Honors Professor at the ”Academies” in Munich and Florence
Member of the representative to the States Art Foundation 1977-81
Knight of the Honorary Legion, France
Knight of 1st class of the Order of Dannebrog

Source: http://www.galeriebirch.com

Robert Jacobsen (Kopenhagen/Denemarken 1912 - Kolding 1993)

Vóór de Tweede Wereldoorlog werkte Jacobsen in hout en steen. Nadat hij zich in 1947 in Parijs vestigde, vervolgde hij de voór de oorlog door de Spanjaard Gonzalez ingeslagen weg met het lassen van abstracte staalconstructies waarin lijnen en vormen met elkaar in evenwicht gebracht werden tot een ritmische eenheid. Vanwege zijn grote oorspronkelijkheid zou Jacobsen grote invloed uitoefenen op Anthony Caro, de bekende Britse abstract werkende beeldhouwer en fakkeldrager van Henry Moore, en daarmee op de naoorlogse geschiedenis van het moderne sculptuur.

Vanwege zijn vriendschap met Mortensen en Jorn wordt Jacobsen niet geheel terecht met «CoBrA» in verband gebracht. Hij hoorde formeel tot de abstract werkende groep kunstenaars rondom de befaamde Parijse galeriehoudster Denise René, die later ook de «Op-Art» van Vasarely groot zou maken. In 1955, nadat hij al grote internationale bekendheid had verworven, eerde het Amsterdamse Stedelijk Museum hem met een schitterende overzichtstentoonstelling.

Zijn oeuvre is in twee soorten genres te onderscheiden: enerzijds de in «vrije tijd» gemaakte figuratieve poppen en de meer beladen abstracte constructies. Omdat hij deze structuren vaak zwart verfde, lijken ze op ruimtelijke tekeningen. Vanaf de jaren ’60 wordt zijn werk strakker, compacter en in grotere aantallen vervaardigd. De meeste relevante internationale musea voor moderne kunst bezitten vroeg werk van Jacobsen.

Source: http://www.paol-co.com