Robert LUNDBERG
1861–1903, Sweden

Name Robert, Karl LUNDBERG
Birth 1861, Sweden
Died 1903, Sweden

Robert Lundberg studied at the Technical School and at the Art Academy in Sweden. He undertook study tours to France, Finland and Morocco. He was a genre and portrait painter, but has also done figurative motifs, as well as landscapes and cityscapes.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art.

Robert Lundberg studerade vid Tekniska skolan och vid Konstakademien. Han föredog studieresor till Frankrike, Finland och Marocko. Han var genre- och porträttmålare men har även utfört figurmotiv, samt landskap och stadsbilder.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum.