By using our service you accept the use of cookies.

Roland Von RAINALS

1927, Sweden

Name Roland Von RAINALS
Birth 1927, Sweden

Roland Von Rainals studerade vid Gerlesborgsskolan, Septemberakademien under ledning av Georg Suttner. Naturalist med främst skärgårds och havsmotiv, samt marinmålningar. Han har varit teatermålare vid Göteborgs Stadsteater.

Separatutställningar:
Ett flertal i Sverige, Ålborg i Danmark, Tönsberg i Norge samt i Los Angeles, USA.

Vindfyllda Segel by Roland Von RAINALS

Vindfyllda Segel (-81)

Price SEK 4,000 (€445)
Estimated SEK 5,000