Roland SVENSSON

Roland SVENSSON
1910–2003, Sweden

Also known as: RS

Name Roland, Gustaf SVENSSON
Birth 1910, 18/1, Sweden
Died 2003, Sweden

Roland Svensson studerade vid Henrik Blombergs Målarskola, Konsthögskolan 1934-1940. Han företog resor till England Skottland, Frankrike, Hebriderna, Färöarna, Orkney- och Shetlandsöarna, Spetsbergen m.fl. länder.
Ingen har som Roland Svensson kunnat skildra hela skärgårdsmiljön - landskapets särart med båtar, djurliv och befolkning. Han dokumenterar både i ord och bild. Han har utfört sitt måleri i såväl olja som akvarell, teckning och grafik.

Representerad:
Representerad i Nationalmuseum, Moderna Museetm, Göteborgs konstmuseum och många andra museer och samlingar inom och utanför landet.

www.rolandsvensson.nu:
“ Under ett mer än sextioårigt konstnärskap i Stockholms yttre skärgård och på ensliga öar i andra världsdelar banade Roland Svensson en egen, genuin väg till mästerskap.
Få har lyckats tolka skärgårdsmiljön med ett sådant insiktsfullt patos.
Som bild- och ordkonstnär hör han tillsammans med Albert Engström och Bruno Liljefors till våra främsta skärgårdstolkare.
Roland fascinerades av den grafiska konsten och arbetade mycket med stentryckens litografier men prövade även det serigrafiska arbetssättet. Även hans produktion utförd i olja och akvarell är omfattande.
Ur Rolands författarskap märks böckerna Ensliga Öar (1954), Hav och Människor (1960), Skärgårdsliv i gången tid (1961), Min skärgård och din (1964), Tristan da Cunha (1965), Ö och människa (1968), Från Havet (1972) samt Bilder och Minnen (1981).
Roland Svensson föddes i Stockholm 1910 och avled 2003. Han vilar på Möja kyrkogård.”

Source: http://www.rolandsvensson.nu/