Rolf Bertil SJÖDIN
1932–1966, Sweden

Name SJÖDIN
Birth 1932, Sweden
Died 1966

Rolf Bertil Sjödin. Företog studieresor till England och Danmark. Han har utfört abstrakt måleri i bl.a. olja och collage.

Representerad:
Eskilstuna museum, Södermanlands läns landsting och i Nyköpings stads och Eskilstuna stads samlingar.