By using our service you accept the use of cookies.

Rolf Bertil SJÖDIN

1932–1966, Sweden

Name SJÖDIN
Birth 1932, Sweden
Died 1966

Rolf Bertil Sjödin. Företog studieresor till England och Danmark. Han har utfört abstrakt måleri i bl.a. olja och collage.

Representerad:
Eskilstuna museum, Södermanlands läns landsting och i Nyköpings stads och Eskilstuna stads samlingar.

(2) Abstrakta Kompositioner by Rolf Bertil SJÖDIN

(2) Abstrakta Kompositioner

Price SEK 2,000 (€196)
Estimated SEK 600–800