Rolf HANSON
1953, Sweden

Name Rolf HANSON
Birth 1953, Sweden
Lived & Active In Stockholm, Sweden

Rolf Hanson är utbildad vid Konsthögskolan i Stockholm 1974-79. Han debuterade på Galleri Blanche i Stockholm 1981. Senare, 1985. hade Rolf Hanson en separatutställning på Moderna Museet och 1995 på Rooseum. På seare tid har Rolf Hanson haft separatutställningar på bland annat Galleri Riis, Oslo, Galleri Ottesen, Köpenhamn, Arnstedt & Kullgren, Östra Karup samt Kunsthalle Düsseldorf, Tyskland. Rolf Hanson representerade Sverige i den nordiska paviljongen under Venedigbiennalen 1988. Han tilldelades Carnegie Art Award 1999 för sviten Runtom trappa, inspirerad av Carl Fredrik Hills 1800-talsmålning av samma motiv.
Hans konstnärskap kan sägas ha sina rötter i den nationalromantiska landskapstraditionen, senromantiken och symbolismen medan hans teknik och uttryck är starkt färgat av 1950-talets amerikanska action-måleri. I hans postmoderna bilder finns en glödande abstrakt expressionism som i kombination med tavlornas vanligtvis grandiosa format nästan överväldigar betraktaren, enligt Folke Edwards. Han representerade Sverige vid Biennalen i Venedig 1988.
I Sverige finns Rolf Hanson representerad på bl a Moderna Museet, Göteborgs Konstmuseum, Borås Konstmuseum, Rooseum i Malmö, samt i Helsingborgs Museers samlingar.

Source: Art Signature Dictionary