Rolf MELLSTRÖM
1896–1953, Sweden

Name Rolf, Allan MELLSTRÖM
Birth 1896, 22/5, Sweden
Died 1953, 11/5, Sweden

Rolf Mellström studerade vid Althins målarskola, Hallströms målarskola, periodvis även för Bruno Liljefors. Har företagit resor till Danmark, Skottland, Färöarna, Tyskland Italien, Tunisien, Belgien, Frankrike samt Åland.
Har målat djurtavlor, särskilt fåglar i havsbandet.
Separatutställningar: i Stockholm 1918, 1923, 1926, 1930, 1933, 1935, 1938, 1941, 1946 och 1952, i Köpenhamn 1919, Norrköping 1919, 1931, 1933, 1939, 1942, 1944, 1946 och 1950, Malmö 1934, Örebro 1937, Linköping 1939 och 1949, samt Trelleborg 1948.
Dessutom deltog han i flera av Sveriges allmänna konstförenings utställningar, samt i internationella utställningar i Los Angeles 1925-1926, Pittsburgh 1927, Brooklyn och San Francisco 1928, Leipzig 1930 och Berlin 1937.
Representerad: Göteborgs Konstmuseum, Norrköpings museum, Nyköpings museum, Prins Eugens Waldemarsudde, Museum of Hist. Science and Art, Los Angeles, samt Gallery of Science and Art, New York.
Han har illustrerat Harry Blombergs, Männen från havet 1926, Sven Barthels, Atlant 1931 och Harstena 1933, samt Rudolf Söderbergs, Vild mark 1935, samt utarbetat manus till fågelfilmer.