Roxy PAYNE

1966, USA

Name Roxy PAYNE
Birth 1966, USA

Roxy Paine är en amerikansk konstnär, född och verksam i New York.
Många av Roxy Paines konstverk har ofta en koppling till naturen, i form av blommor, svampar, träd etc., eller till det maskinella och automatiska i form av installationer eller skulpturer.
Kopplingen till naturen ses bl.a. i konstverken
Impostor (1999) – ett nio meter högt träd skapat av rostfritt stål,
Puddle Field (1998) – naturtrogna vattenpölar av glas, och i
• Bad lawn (1998) – en naturtrogen, förvildad gräsmatta, gjord med extrem detaljrikedom, i målad plast.
Den enastående detaljrikedomen, exempelvis de enskilda kvistarna och grenarna i Impostor samt kron- och blombladen och grässtråna i Bad lawn, är något mycket karaktäristiskt för Roxy Paines konstnärliga stil.
Länken till det automatiska och maskinella ses bl.a. i flertalet konstproducerande maskiner som Paine konstruerat, exempelvis
Paint Dipper (1997) – en maskin som automatiskt doppar en uppspänd tavelduk upp och ned i ett färgkar så att stalaktitliknande färgtappar bildas, inte helt olik en ljusstöpningsprocess, och i
• SCUMAK (Auto Sculpture Maker) (1998) – en maskin som, på ett rullband, trycker fram plastklickar eller plastklumpar som stelnar till olikformade skulpturer.
Andra exempel på konstproducerande maskiner är Painting Manufacture Unit (PMU) och Drawing machine från 2000 respektive 2001.
Varje maskinellt framställt verk blir dock unikt, och det är genom dessa typer av konstmaskiner som Roxy Paine tänjer på de gränser för vad termen \"konst\" vanligen innefattar: att en mänsklig konstnär, till synes, kan vara överflödig i skapandeprocessen av ett konstverk.

Source: http://sv.wikipedia.org/wiki/Roxy_Paine

Small Tapioca Slime by Roxy PAYNE

Small Tapioca Slime (1999)

Price SEK 5,000 (€478)
Estimated SEK 8,000–10,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy