Rudolf CARLBORG
1892–1963, Sweden

Name Carl, Rudolf, CARLBORG
Birth 1892, Sweden
Died 1963, Sweden

Rudolf Carlborg var akvarellist, han arbetade även som inredningsarkitekt bl.a. vid NK.
Representerad: i ett flertal muséer.