Sam UHRDIN
1886–1964, Sweden

Also known as: SU

Name Samuel, Sam, UHRDIN
Birth 1886, Sweden
Died 1964, Sweden

Samuel (Sam) Uhrdin studerade på Caleb Althins målarskola och Konstakademien i Stockholm. Han har mestadels målat porträtt, folk och interiörer, från Dalarna, samt porträtt för Svenska Akademiens räkning, såsom K. Södervall, Esaias Tegnér, Gottfrid Billing, Sven Hedin och Selma Lagerlöf, dessutom konung Gustaf, professor Manne Siegbahn. Koloriten i allmänhet mörk, ansiktsdragen skarpt markerade.

Representerad: Uppsala Universitetsbibliotek.