Sam UHRDIN

1886–1964, Sweden

Also known as: SU

Name Samuel, Sam, UHRDIN
Birth 1886, Sweden
Died 1964, Sweden

Samuel (Sam) Uhrdin studerade på Caleb Althins målarskola och Konstakademien i Stockholm. Han har mestadels målat porträtt, folk och interiörer, från Dalarna, samt porträtt för Svenska Akademiens räkning, såsom K. Södervall, Esaias Tegnér, Gottfrid Billing, Sven Hedin och Selma Lagerlöf, dessutom konung Gustaf, professor Manne Siegbahn. Koloriten i allmänhet mörk, ansiktsdragen skarpt markerade.

Representerad: Uppsala Universitetsbibliotek.

Flickor Vid Eldstad by Sam UHRDIN

Flickor Vid Eldstad (-44)

Price SEK 6,600 (€710)
Estimated SEK 8,000
Vattenbärerska by Sam UHRDIN

Vattenbärerska

Price SEK 13,000 (€1,404)
Estimated SEK 18,000–20,000
Interiör Med Flickor Vid Härden by Sam UHRDIN

Interiör Med Flickor Vid Härden (-43)

Price SEK 5,400 (€631)
Estimated SEK 8,000
Allmogeinteriör Med Kulla by Sam UHRDIN

Allmogeinteriör Med Kulla (-13)

Price SEK 3,200 (€371)
Estimated SEK 3,000
Byggmästare Anders Dunder by Sam UHRDIN

Byggmästare Anders Dunder

Price SEK 1,000 (€116)
Estimated SEK 2,000
Det Kvällas by Sam UHRDIN

Det Kvällas

Price SEK 11,000 (€1,241)
Estimated SEK 15,000–18,000
Dalkulla I Kök by Sam UHRDIN

Dalkulla I Kök

Price SEK 13,000 (€1,484)
Estimated SEK 10,000
I Storstugan by Sam UHRDIN

I Storstugan (-92)

Price SEK 15,000 (€1,645)
Estimated SEK 15,000–18,000
Gryende Anlag by Sam UHRDIN

Gryende Anlag (1928)

Price SEK 2,600 (€254)
Estimated SEK 3,000–4,000

Britta Vid Grötkappen

Price SEK 10,000 (€957)
Estimated SEK 15,000–20,000

Allmogeinteriör Med Kvinna Som Stickar (1940)

Price SEK 24,000 (€2,296)
Estimated SEK 15,000–20,000

Interiör Med Kulla Och Läsande Gosse (1941)

Price SEK 14,500 (€1,423)
Estimated SEK 10,000–15,000
Allmogeinteriör Med Kvinna I Folkdräkt by Sam UHRDIN

Allmogeinteriör Med Kvinna I Folkdräkt (1939)

Price SEK 13,000 (€1,226)
Estimated SEK 12,000–15,000
Mors Pärla by Sam UHRDIN

Mors Pärla (1925)

Price SEK 5,000 (€471)
Estimated SEK 4,000–6,000
Kulla Vid Brasans Sken by Sam UHRDIN

Kulla Vid Brasans Sken (1943)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 12,000–15,000

Gryende Anlag (1928)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 6,000–8,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy