Sigrid HJERTÉN

Sigrid HJERTÉN
1885–1948, Sweden

Name Sigrid, Maria HJERTÉN
Birth 1885, Sweden
Died 1948, Sweden

Hjertén, Sigrid studerade vid Högre Konstindustriella skolan och arbetade med textil för Selma Giöbel. 1909 träffade Hjertén Isaac Grünewald som lockade henne till Matisses akademi i Paris. Där studerade hon till 1911 då Hjertén och Grünewald flyttade till Stockholm, gifte sig och fick sonen Iván. På tiotalet bodde familjen i Sverige och Hjertén och Grünewald ställde flitigt ut tillsammans. Åren 1920–32 bodde hela familjen i Frankrike. Sigrid Hjertén led av schizofreni och från 1932 blev symptomen allvarligare, samtidigt som hon drabbades av reumatism. Både 1933 och 1934 gjorde hon några utlandsresor, men 1938 hade hon helt slutat måla. Hos Matisse tillägnade sig Sigrid Hjertén ett dekorativt och färgintensivt måleri, men också starka intryck av Cézanne, vilket kom till uttryck i kontrasterande färgplan och förenklad linje. Tjugotalet var en harmonisk tid i hennes liv då hon utvecklade de expressiva dragen i sitt måleri. Under senare delen av Sigrid Hjerténs konstnärskap kom spänningarna i hennes inre till uttryck framför allt i de intensiva diagonala penseldragen.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, Skövde Konstmuseum, Sundsvalls museum, Svenska Statens porträttsamling på Gripsholms slott.