Siri SCHOTTE

1867–1951, Sweden

Name Siri, Vilhelmina SCHOTTE
Birth 1867, Sweden
Died 1951, Sweden

Siri Schotte studerade i Stockholm och Paris. Måleriet består oftast av marina kustlandskap och strandpartier.

Representerad:
Nationalmuseum och Uppsala Universitetsbibliotek.

Motiv Från Härnösand by Siri SCHOTTE

Motiv Från Härnösand

Price SEK 700 (€78)
Estimated SEK 1,200
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy