Sixten ‘Sl’ LUNDBOHM
1895–1982, Sweden

Also known as: SL

Name Yngve, Sixten, Vilhelm ‘Sl’ LUNDBOHM
Birth 1895, Sweden
Died 1982

Sixten Lundbohm var en svensk bildkonstnär född i Renland. Han studerade vid Göteborgs högskola samt tecknade kroki på Valand. Lundbohm studerade även för Axel Erdman samt Carl Wilhelmson. Han gjorde även studieresor till Köpenhamn, Jylland, Italien, Spanien samt Paris där han studerade för André Lhote. Lundbohms måleri präglas av kubism, futurism och annan radikal modernism. Grekland och Medelhavet stod som bildideal. Hans målningar har ofta ett monumentalt uttryck.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Borås, Linköping, Västerås, på Prins Eugens Waldemarsudde och Nyköpings muséer.

Source: www.bukowskismarket.com