Sophie-Louise WACHTMEISTER

1886–1986, Switzerland/Sweden

Name Sophie-Louise WACHTMEISTER
Birth 1886, 10/9, Switzerland
Died 1986
Lived & Active In Sweden

Sophie-Louise Wachtmeister (af Johannishus) studerade vid Althins målarskola i Stockholm samt i München och Paris. Hon studerade skulptur för Schwegerle samt utbildat sig vid resor till Italien, Spanien, Portugal, Frankrike, Algeriet Jugoslavien, Schweitz m.fl. länder. Hon målar delikata stilleben och små naturskildringar samt utför batik och skulptur.

Brunnen I St Paul by Sophie-Louise WACHTMEISTER

Brunnen I St Paul (1928)

Price SEK 0 (€0)
Estimated SEK 100,000–125,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy