Staffan HALLSTRÖM
1914–1976, Sweden

Also known as: SH

Name Staffan HALLSTRÖM
Birth 1914, Sweden
Died 1976

Staffan Hallström studied at the Technical School, Art School with Isaac Grünewald and Olle Hjortzberg as a teacher and undertook study tours to France, Italy, Holland and Belgium. He is part of Salt Lake-Duvnäs Group. He worked in an expressionist style, and among his most famous work is \"Ingens Hundar\", bought by the Museum of Modern Art. Among the public works include the decoration of stoneware in the Stockholm subway.
Represented: Museum of Modern Art, National Museum, as well as in most art museum in Sweden.

Source: Art Signature Dictionary

Staffan Hallström studerade vid Tekniska skolan, (Konstfack), Konsthögskolan med Isaac Grünevald och Olle Hjortzberg som lärare samt företog studieresor till Frankrike, Italien, Holland och Belgien. Han ingår i Saltsjö-Duvnäs-gruppen. Senare har han även en ateljé vid Brunkebergstorg i Stockholm. Han har han sin debututställning på Konstnärshuset på Smålandsgatan och genombrottsutställning blir Hundra målningar på Konstakademien år 1961. Staffan Hallström, arbetade i nyexpressionistisk stil och bland hans mest kända verk är Ingens hundar från år 1958, som köps in av Moderna museet, motivet med Ingens hundar har han målat i många olika versioner. Bland offentliga arbeten kan nämnas utsmyckning i stengods i Stockholms tunnelbana i samarbete med Lars Andréasson.
Representerad:
Moderna Museet, Nationalmuseum, samt på de flesta Konstmuseum i Sverige.

----------------

Staffan Hallström stod med sitt måleri på en stark expressiv grund. Hans målningar växte fram delvis ur själva materialet men också ur hans djupaste känsloliv. Motiven tog form, sakta och ganska omständigt. Han ändrade, skissade nytt och målade över för att till slut finna en komposition och färgställning som innehade den balans och det uttryck han sökte. Hallström hämtade impulser från Delacroix, Rubens, Goya och Hills sjukdomsteckningar. Det finns också ett drag av Giacomettis tecknande av figurer och i skildringen av starka känslolägen.
I Hallströms konst är tecknandet viktigt och hans målningar utstrålar lika mycket linjeföring som målerisk poesi. För konstnären var omtagningarna viktiga för slutresultatet och det faktum att skaparprocessen tillåts leva kvar i det färdiga verket gör att hans målningar fortfarande känns väldigt närvarande.
Den första versionen av ”Ingens hundar” kom 1953. Det finns ett mänskligt drag över dessa hundar som har grupperat sig som om de skyddar varandra mot omvärlden. Högresta och alerta höjer de blicken och sina huvuden mot omgivningen och de vädrar lika mycket fara som morgonluft. I denna spänning av motpoler finner vi syntesen av Hallströms måleri.
Stig Johansson skriver i sin bok om Staffan Hallström, ”de idéer och känslostämningar som drev fram ”Ingens hundar” gjorde dessa målningar till något av de originellaste i svensk konst. Hans motivkretsar och bildidéer förblir så unika att de knappast kunde liknas vid något annat”.
Källa: www.bukowskis.com

Source: Art Signature Dictionary