Stefan JOHANSSON
1876–1955, Sweden

I Aftonlampans Sken by Stefan JOHANSSON

I Aftonlampans Sken (-25)

Price SEK 220,000 (€23,760)
Estimated SEK 80,000–100,000
Sänglampan by Stefan JOHANSSON

Sänglampan (-54)

Price SEK 230,000 (€25,953)
Estimated SEK 200,000–250,000
Afton Efter Regn by Stefan JOHANSSON

Afton Efter Regn (-34)

Price SEK 330,000 (€36,462)
Estimated SEK 200,000–250,000
Sommargryning by Stefan JOHANSSON

Sommargryning (-47)

Price SEK 480,000 (€53,760)
Estimated SEK 200,000–250,000
Två Lyktor by Stefan JOHANSSON

Två Lyktor (1928)

Price SEK 340,000 (€35,329)
Estimated SEK 300,000–400,000