Stellan MÖRNER
1896–1979, Sweden

Also known as: SM, Mörner Af Morlanda

Name Carl, Stellan, Gabriel MÖRNER
Birth 1896, 3/2, Sweden
Died 1979, Sweden

Stellan Mörner was born in Stockholm in 1896. His family has noble military lineage and Stellan spent his youth at the family estate, Esplunda, outside Örebro - an estate with a legacy from the 1700’s that influences Stellan’s imagery throughout his career. Early on, Mörner shows interest in drawing and painting. In 1921 he studies for his degree in art history and travels the next year to Germany and Italy for academic studies. In 1923 he visits Paris to write a monograph on Taraval but ends up a student at the Académie de la Grande Chaumière instead. He also draws models in Colarossi and Ranson in Montparnasse and becomes a student to the Russian painter Schoukiaeff, an adherent of the New Realism.

In 1924 Mörner comes in contact with the French poet André Breton’s surrealist manifesto (Mörner later becomes the theoretical and literary interpreter for surrealism among the Halmstad Group). From 1925 to 1928 he studies at Carl Wilhelmsson’s painting school in Stockholm and in 1928 spends a great deal of time in Halmstad where his father is the governor of the province of Halland. In conjunction with a project for the decoration of the castle in Halmstad he gets to know Esaias Thorén. Mörner forms the Halmstad Group at the end of August 1929 together with Axel Olson, Erik Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson and Esaias Thorén.

In 1930 Mörner takes part in Art Conret, a scandalous exhibition in Stockholm organised by Otto G Carlsund. Same year he paints Romantisk landskap (Romantic Landscape) with obvious surrealistic attributes. But it is first a few years into the ’30 that his work orients towards surrealism Stellan Mörner, after some years tending towards post cubism. Mörner exhibits, with the Halmstad Group, at Kubisme=Surrealisme in Copenhagen in 1935, a surrealist exhibition in London 1936 and the international surrealist exhibition in Paris 1938. Mörner’s surrealistic works often contain castle interiors and dramatic shadows – memories from childhood at Esplunda. Towards the end of the 30’s he paints a series of scenic dreamscapes, among others Drömland med hjärtan (Dreamland with Hearts) 1939.

Mörner paints a different kind of surrealism from 1943 to 1945. The images are retrospective, romantic, mixing time and space in a surrealistic manner; for example Ur min värld (From My World) 1944. People, instead of inanimate objects, are now the focus. These works may be viewed as an escape from the dark reality of WW II.

From 1944 onward, Mörner spends his summers in Söndrum. His home, Furet, is a gathering point for Söndrumskolonin (the Söndrum Colony) – a grouping of artists in Halmstad´s coastal area – along with Sven X:et Erixson, Felix Hatz and members of the Halmstad group. In the beginning of the 1950’s Mörner paints a number of geometric, colourful cliff landscapes.

In 1945 he is commissioned by Alf Sjöberg to make the costumes and décor for Shakespeare’s Twelfth Night at the Royal Dramatic Theatre, in Stockholm. This is the start of a long association with the world of theatre – Stellan Mörner makes over 30 set designs and costume designs between 1945 and 1967. In 1948 Mörner publishes the book Timmarna innan (The Hours Before). Other publications include Resa med flaggstång (Voyage with Flagpole) 1956, Spegel mot mitt liv (Mirror on my Life) 1969, and Det varma kvällsljuset (The Warm Evening Light) 1976. Mörner’s literary works also contain strong surrealistic allusions.

The end of the 1950’s and during the 60’s is an experimental period, with collage and spontaneous painting mixed with word fragments, often with a surrealist tone. In 1960 Mörner paints Hej på er allesammans! (Hello - All of You!), with his palm prints in various colours. Towards the end of the ’60s Mörner renews his ties to surrealism. In 1979 Mörner passes away; thereby dissolving the Halmstad Group.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se

Familjen tillhör en adlig militärsläkt och Stellan Mörner tillbringar sin barndom på släktgodset Esplunda utanför Örebro. Mörner intresserar sig tidigt för teckning och måleri och herrgårdens interiörer utgör en stor inspirationskälla. 1921 tar han en fil kand i konsthistoria och reser 1922 till Tyskland och Italien för vetenskapliga studier. Året därpå reser han till Paris för att skriva en monografi över Taraval, men blir istället målarelev på Académie de la Grande Chaumière. Han tecknar även modell på Colarossi och Ranson i Montparnasse och blir elev till den ryske målaren Schoukiaeff, anhängare till den nya sakligheten.

1924 kommer Mörner i kontakt med Bretons surrealistiska manifest och Mörner blir senare surrealismens teoretiska och litterära uttolkare i Halmstadgruppen. 1925 -1928 studerar han på Carl Wilhelmssons målarskola i Stockholm. 1928 vistas Mörner en längre tid hos sin far som är landshövding i Halmstad. I samband med ett utsmyckningsuppdrag på slottet kommer han i kontakt med Esaias Thorén. Bildar Halmstadgruppen 1929 tillsammans med Axel Olson, Erik Olson, Waldemar Lorentzon, Sven Jonson och Esaias Thorén.

1931 gifter Mörner sig med den ryska konstnären Moussia Polechko i Paris. Vid denna tidpunkt orienterar han sig mot surrealismen efter en kort period som postkubist. Verket Romantiskt landskap från 1930 är renodlat surrealistiskt. Mörner deltar i utställningen Kubisme=Surrealisme i Köpenhamn 1935, i en surrealistutställning i London 1936 och i den internationella surrealistutställningen i Paris 1938. Mörners surrealism präglas av slottsinteriörer och dramatiska skuggspel – minnen från barndomens Esplunda. Mot slutet av 30-talet gör han en serie scenografiska drömland.1941 ställer Mörner ut på Gummesons konsthall i Stockholm.

1943-45 målar Mörner en serie verk som skiljer sig från hans tidigare surrealism. Bilderna är tillbakablickande och romantiska och blandar på surrealistisk vis tid och rum, t. ex Möte med 1700-talet från 1944. I stället för ting står människan nu i fokus. Dessa verk kan ses som en flykt från Andra världskrigets mörka verklighet.

Från och med 1944 tillbringar Mörner somrarna i Söndrum, ett litet stenhuggarsamhälle vid Hallandskusten. Hans hem Furet blir en samlingspunkt för Söndrumskolonin – en konstnärssammanslutning vid Halmstads kustband, tillsammans med bl. a Sven X:et Erixson, Felix Hatz och medlemmarna i Halmstadgruppen. I början av 50-talet gör Mörner en serie geometriska, färgstarka klipplandskap. 1945 engageras han av Alf Sjöberg att göra dekor och kostymer till Trettondagsafton på Dramaten. Detta blir början till ett långt samarbete med teatervärlden – Stellan Mörner gör ett 30-tal scenografier och dräktskisser mellan åren 1945-67. 1948 ger Mörner ut boken Timmarna innan. Andra publikationer är Resa med flaggstång 1956, Spegel mot mitt liv 1969 samt Det varma kvällsljuset 1976. Även Mörners författarskap bär på starka surrealistiska referenser.

I slutet av 50-talet och på 60-talet infinner sig en experimentell period, med collage och spontanistiskt måleri blandad med insprängda ordfragment, ofta med en surrealisk ton. 1960 målar han verket Hej på er allesammans! med avtryck av sina handflator doppade i olika färger. Mot slutet av 60-talet återknyter Mörner starkare till surrealismen. 1974 har Stellan Mörner en separatutställning på Waldemarsudde i Stockholm. 1979 går han ur tiden och Halmstadgruppen upplöses därmed.

Halmstadgruppen bildades 1929 av bröderna Erik och Axel Olson, kusinen Waldemar Lorentzon, Sven Jonson, Esaias Thorén samt Stellan Mörner. Gruppen kom att göra betydande avtryck i svensk konsthistoria, mycket tack vare sina internationella kontakter – på 20-talet studerade konstnärerna i Paris och Berlin för berömda avantgardkonstnärer som Archipenko och Léger.

I början av 30-talet går Halmstadgruppen in i en ny fas – den surrealistiska. De möter surrealismen i Paris, i en tid då Europa befinner sig i en djup politisk och ekonomisk kris. Halmstadgruppen introducerar konstriktningen i Sverige. Dock sätter gruppens medlemmar en säregen prägel på sin surrealism där det nordiska ljuset och den halländska kuststräckan ofta är närvarande.

Halmstadgruppen upplöstes 1979 i samband med Stellan Mörners bortgång. Idag räknas den som en av världens längst bevarade konstnärsgrupper.

Source: http://www.mjellbykonstmuseum.se/halmstadgruppen_01.asp?forfluten=2009-01-22%2014:39:39