Sten DUNÉR
1931, Sweden

Name Sten, Anders Gunnar DUNÉR
Birth 1931, Sweden

Sten Dunér is autodidact. Fil.lic. in theoretical philosophy. Professor of Art Theory and teachers at the College of Arts in Stockholm. He paints landscapes with surreal elements and foreign objects.
Represented: National Museum in Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, "Småland" Art Archive, Värnamo in Sweden.

Sten Dunér är autodidakt. Fil.lic. i teoretisk filosofi. Professor i konstteori och lärare vid Konstfack i Stockholm. Målar landskap med surrealistiska inslag, främmande föremål, klot och cirklar.

Separatutställning:
Färg och Form i Stockholm våren 2001. Galleri Gummeson, Thielska galleriet och Konstakademien i Stockholm, Norrköpings konstmuseum, Dalarnas museum, Länsmuséet Umeå, Galleri Glemminge i Ystad, Galleri Leger i Malmö och Skissernas museum i Lund och Lunds Konsthall.

Offentlig utsmyckning:
Karaby backar, Biblioteket, Kävlinge.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Smålands Konstarkiv, Värnamo