Sten EKLUND
1942–2009, Sweden

Also known as: SE

Name Sten EKLUND
Birth 1942, Sweden
Died 2009

Sten Eklund studerade vid Konsthögskolan i Stockholm. Han arbetar i Marcel Duchamps anda. Känd bl.a. för sitt arbete med den fiktive 1800-talsbotanikern J M G Paléen upptäckt av ett underligt samhälle, 1971 och Kullahuset hemligheter med 53 st akvarelliserade kopparstålstick med tillhörande skulpturer som handlar främst om blockeringar. Har även gjort märkliga bataljmålningar befolkade med mekaniska figuer.
Sten Eklund har bl a ställt ut på Serpentine Gallery, London, England, 1975, Charlottenborg, Köpenhamn, Danmark, 1982, Festspelen i Bergen, Norge, 1982, Ljusbjana, forna Jugoslavien, 1978, Luzern, Schweiz 1977, Galleri Aronowitsch i Stockholm, 1968, 1970, 1971, 1981, 1995, Galleri AE, Göteborg, 1969 och 1972, Uppsala konsthall 1972, Galleri Belle, Västerås 1975, 1978 och 1982, Galleri BelaArt i Stockholm 1996.
Representerad: Nationalmuseum och Moderna museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Norrköpings konstmuseum. Uppsala konstmuseum, Allende-museet, Chile, etc.