Stephen CLARK
1953, Sweden

Name Stephen CLARK
Birth 1953, Sweden

Stephen Clark is working in both oil and water color aquatint. he paints romantic nation, with stylish snapshots from the beautiful countryside and the archipelago. He studied at the National Museum of the years 1976-79. REPRESENTED: In several places in Sweden where sometimes the National Museum in Stockholm

Stephen Clark är en fullärd konstnär som behärskar alla målartekniker. Han arbetar såväl i olja som akvarell och aquatint. Stephens måleri är nationalromantiskt, med stilfulla ögonblicksbilder ifrån det vackra landskapet. Företrädesvis skärgårdsbilder med stilla vatten, gärna med en eller annan sjöfågel i avspänd avskildhet. Även hans djurmåleri uppvisar en mästerlighet, där stringensen och färgkulturen synes tangera såväl Carl Wilhelmsson som Bruno Liljefors. Själv säger han sig mest beundra Rembrandt, med sina jordfärger och ljusdunkel. Han studerade vid vid Nationalmuseum åren 1976-79.

REPRESENTERAD:
Stephen Clark finns representerad på flera ställen i Sverige där ibland Nationalmuseum i Stockholm