Stig ‘Slas’ CLAESSON

Stig ‘Slas’ CLAESSON
1928–2008, Sweden

Also known as: SLAS

Name Stig, John ‘Slas’ CLAESSON
Birth 1928, Sweden
Died 2008

Stig Claesson "Slas" studerade vid Konstakademien i Stockholm. Författare och konstnär.
Han tecknar, i krita, olja och pastell, situationer och stadsmiljöer, porträtt av svenska städer i bl.a. tidningen Folket i Bild, samt illustrationer i Röster i Radio. Erhöll de Nios pris 1970.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm och Moderna Muséet i Stockholm.

---------------

Stig Slas Claeson föddes 1928 i Huddinge, konstnär, författare och illustratör. Studerade på Konstakademien 1947-1952. Han har en karaktäristisk stil med lätta snabba penndrag. Slas var urtypen av Söderkisen, samtidigt berest med influenser från omvärlden men även den svenska landsbygden. Vid mitten av 1990-talet bosatte han sig i sin mors barndomshem söder om Ulricehamn i Sjuhäradsbygden.

-----------------

Stig Claesson är född i Stockholm 1928
Utbildning: Konstakademien, Stockholm.
Representerad: Moderna Museet, Nationalmuseum, m.fl. muséer, kommuner och landsting runt om i Sverige.
Som tecknare , illustratör, till egna och andras böcker, har han utvecklat en mycket karaktäristisk stil, där han med få till synes nonchalanta streck mycket skickligt gör totala beskrivningar av miljöer och människor.
I pasteller, tusch och litografier bygger han på bilderna med några få färger, som i barns teckningar.
Slas har också arbetat med collage, där han strävat efter samma förenkling.
Som målare har han främst arbetat med porträtt och har där utvecklat en känslig och varierad kolorit.
Source: Art Signature Dictionary