Stig JONZON
1913–1987, Sweden

Name Karl, Stig, Börje JONZON
Birth 1913, Sweden
Died 1987

Stig Jonzon studerade för Ivan Hoflund, samt utomlands. Han har målat ljusa, välstämda landskap med motiv från Kalmar, Öland och Stockholm.