Stig LINDBERG
1916–1982, Sweden

Name Stig, Fredrik Sigurd LINDBERG
Birth 1916, Sweden
Died 1982

Stig Lindberg studied with Wilhelm Kåge and abroad. He was artistic director at Gustavsberg porcelain factory, but he was also head teacher at Konstfack.
Represented: National Museum in Stockholm, Gothenburg Art Museum, Helsingborg, Jönköping, Umeå, Borås Museum, and in Oslo, Copenhagen, London and N.Y.

Stig Lindberg studerade för Wilhelm Kåge samt i utlandet. Han var konstnärlig ledare vid Gustavsbergs porslinsfabrik men han var även huvudlärare vid Konstfack.
I huvudsak formgav han bruksserviser i benporslin men han samarbetade också med Lennart Hellsing och gjorde illustrationerna till Krakel Spektakel samt ritatade mönster för textilier i samarbete med textilformgivaren Astrid Sampe.

Offentlig Utsmyckning:
Nacka sjukhus. Fontän i Centrumhuset vid Renmarkstorget i Umeå, men skänktes 1975 av fastighetsägaren Eric Modig till Umeå kommun för att placeras i Stadshusets trapphus. Kulturförvaltningen i Umeå anlitade Sven Wejsfelt, som assisterat Stig Lindberg vid konstverkets tillblivelse, för reparationsarbete.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Helsingborg, Jönköping, Umeå och Borås museum, samt i Oslo, Köpenhamn, London och N.Y.