Stig SELLÉN
1924, Sweden

Name Stig, Sixten SELLÉN
Birth 1924, Sweden

Stig Sellén undertook field trips to Bornholm, Paris, Spain and Italy. He started as an artist in the 1940s. Represented: Norrköping Museum.

Stig Sellén företog studieresor till Bornholm, Paris, Spanien och Italien. Han började som konstnär på 1940-talet.

Utställningar:
Stockholm, Norrköping, Uppsala, Örebro, Halmstad. Ett sextiotal samlingsutställningar, även i Paris 1955 och Vårsalongen 1982.

Offentlig utsmyckning:
Norrköping, Stockholm, Norrköping.

Representerad:
Norrköpings museum.

Vårlandskap by Stig SELLÉN

Vårlandskap (1948)

Price SEK 0 (€0) Not sold
Estimated SEK 1,000
By using our service you accept the use of cookies.
I accept cookies Privacy