Stina TIRÉN
1886–1951, Sweden

Name Gerda Emma Kristina, Stina, TIRÉN
Birth 1886, Sweden
Died 1951, Sweden

Stina Tirén studied at the Art Academy in Stockholm. She has painted portraits, still lifes, and landscapes, usually mountain designs from Jämtland and Härjedalen in Sweden. She was the daughter of John and Gerda Tirén.
Represented: National Museum in Stockholm and Östersund museum.

Stina Tirén studerade vid Konstakademien i Stockholm. Hon har målat porträtt, stilleben, samt landskap, vanligen fjällmotiv från Jämtland och Härjedalen. Hon var dotter till Johan och Gerda Tirén.

Representerad:
Nationalmuseum i Stockholm och Östersunds museum.