Svän GRANDIN
1906–1982, Sweden

Oktober by Svän GRANDIN

Oktober

Price SEK 300 (€32)
Estimated SEK 1,500