Svante BERGH
1885–1946, Sweden

Name Svante, Evald BERGH
Birth 1885, Sweden
Died 1946

Svante Bergh studerade vid Tekniska skolans kvällskurser. Senare studerade han i Dresden, Tyskland, under ledning av dansken Albert Pedersen, vidare i Köpenhamn på Zahrtmanns skola. Han återvände sedan till Paris där han stannade till första världskrigets utbrott.

Källa: Sammansatt av olika källor från internet.