Sven Olof ROSÉN
1908–1982, Sweden

Name Sven Olof ROSÉN
Birth 1908, Sweden
Died 1982, Sweden

Sven-Olof Rosén studied at the Art Academy, and when traveling to France, Italy and Greece. He has painted figurative motives, self-portraits, interiors and landscapes.
Represented: Modern Museum in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Malmö Museum, HMK and the Institut Tessin, Paris.

Sven-Olov Rosén studerade vid Konstakademien, samt vid resor till Frankrike, Italien och Grekland. Han har målat figurmotiv, självporträtt, interiörer och landskap.

Representerad:
Moderna Muséet i Stockholm, Göteborgs Konstmuseum, Malmö Museum, H.M.K. och i Institut Tessin, Paris.