Sven DEURELL
1904–1967, Sweden/France

Name Sven DEURELL
Birth 1904, Sweden
Died 1967, France

Sven Deurell studerade vid Valand i Göteborg, samt vid Konstakademien. Han målade porträtt, stilleben, västkustlandskap, samt stadsmotiv från Stockholm.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm och Göteborgs Konstmuseum. Källa: ArtSignatureDictionary

---------------

Sven Deurell var en poet som uttryckte sig genom sin konst, besläktad med kolorister som Ivan Agueli och Karl Isakson. Teckningen reducerade han tidigt till ett minimum och koncentrerade sig på att beskriva sina motiv med färgernas inneboende kraft. Mjukt färgskimrande motiv som följde impressionisternas stil, men med en strävan att nå en visuell upplevelse bortom det enkla och självklara som ögat förmår att se. Han studerade vid Valands målarskola i Göteborg och hade Tor Bjurström som sin lärare och var således samtida med flera av de idag mer namnkunniga Göteborgskoloristerna, Ivan Ivarson, Ragnar Sandberg och Inge Schiöler. På 1940-talet ställde han ut ett flertal gånger på Färg och Form i Stockholm. Källa: Bukowskis

Source: Art Signature Dictionary