Sven ‘X:et’ ERIXSON
1899–1970, Sweden

Also known as: XET, X

Name Sven, Leonard ‘X:et’ ERIXSON
Birth 1899, Sweden
Died 1970, Sweden

Sven X: et Erixson studied at the Technical School in Stockholm and at the Higher School of Art and Design in Stockholm. He was a professor at the Art Academy in Stockholm 1943-1953. He undertook many trips to several countries and a number of years staying in Paris. He has performed frescoes and decorations including the Dramatic Theatre in Stockholm.
Represented: National Museum of Stockholm, Moderna Museet in Stockholm, Gothenburg Museum of Art, Statens Museum for Kunst in Copenhagen, the National Gallery.

Source: Art Signature Dictionary

Sven X:et Erixson studerade vid Tekniska skolan i Stockholm och vid Högre Konstindustriella skolan i Stockholm. Han var professor vid Konstakademien i Stockholm 1943-1953. Han företog många resor till ett flertal länder och vistas ett antal år i Paris. 1924 företog han en resa tillsammans med sin vän Sven Hempel till Frankrike och Italien. Hans konstproduktion tar fart och en rad idag berömda naivistiska verk tillkommer i Florens och i Pesaro. 1925 var det dags för en offentlig utställning \"Fri konst\" i Göteborgs nya Konsthall tillsammans med konstnärerna Carl Alexanderson, Martin Emond och Rudolf Persson. Mottagandet blev ljummet och besvikelsen stor hos konstnärsvännerna, men året därpå utvidgades gruppen som tog namnet \"Nio Unga\". Gruppen fick ställa ut på Liljevalchs konsthall i Stockholm och nu blev kritiken mer entusiastisk och X:et fick beröm för ett flertal verk. Han har utfört freskmålningar och dekorer bl.a. för Dramatiska Teatern i Stockholm.

Representerad: Nationalmuseum Stockholm, Moderna Museet i Stockholm, Göteborgs konstmuseum, Statens Museum for Kunst i Köpenhamn, Nasjonalgalleriet i Oslo m. fl.

Source: Art Signature Dictionary