Sven LINNBORG
1857–1935, Sweden

Also known as: SV

Name Sven LINNBORG
Birth 1857, Sweden
Died 1935, Sweden

Sven Linnborg studerade i Stockholm och senare även i Köpenhamn och Paris. Han var en av Jämtlands mest kända kyrkomålare. Han började sin bana i Sundsvall på 1870-talet. Han målade Nils Olof Näs sågverksvilla och utskeppningshamnen vid Nyhamn i Njurunda. Han är som konstnär, relativt bortglömd. Detta trots att hans målningar beskrevs flitigt i pressen, under hans glansdagar från slutet av 1880-talet till en bit in på 1900-talet. Han var även en flitig skribent och skrev dikter under pseudonymen, Jöns Millefolium.