Tage HEDQVIST
1909–2005, Sweden

Also known as: TH

Name Tage, Gunnar HEDQVIST
Birth 1909, Sweden
Died 2005

Tage Gunnar Hedqvist

Tage Gunnar Hedqvist var elev hos Otte Sköld. Han har målat figurmotiv, landskap och friska mariner i olja. Han var intendent på Thielska Galleriet, samt ordförande i Nordiska konstförbundet och ledamot av Statens konstråd.
Offentlig utsmyckning: Monumentalmålning, Seglats, i Bromma kommunala flickskola, dekorationsarbeten i Fagersta lasarett, i m/s Kungsholm, Tingshuset i Haparanda.
Representerad: Nationalmuseum i Stockholm, Moderna Muséet i Stockholm, Lund, Helsingborg och Nasjonalgalleriet i Oslo.

Source: Art Signature Dictionary