Thage ‘T Björn’ LUNDSTRÖM-BJÖRN
1914, Sweden

Name Thage ‘T Björn’ LUNDSTRÖM-BJÖRN
Birth 1914, Sweden

Thage Lundström-Björn studerade för CM Lindqvist i Vännäs, vid Konstfackskolan och hos X:et Erikson. Hans mest uppmärksammade tid var när han arbetade sina dukar i sand och grus åren 1960-1972. Hans figurer är ofta i en naiv form, gamla gummor och gubbar under det hårda trettiotalet.

Offentlig utsmyckning:
Vänerborg, Göteborg, Uddevalla, Luleå, Umeå, samt vid Finska ambassaden i Göteborg, Pharmacia i Uppsala, Samariterhemmets kyrka ett krucifix föreställande Jesus och Maria i trä.

Representerad:
Konung Carl XVI Gustafs konstsamling.