Thomas Heaton COOPER
20th century

Also known as: THC