Thore ANDERSSON
1919–2002, Sweden

Also known as: TA

Name Thore, Valentin ANDERSSON
Birth 1919, Sweden
Died 2002, Sweden

Konstnär, målare, tecknare. Thore Andersson studerade i Otte Skjölds målarskola samt hos Josef Öberg och Hans Tombock. Han företog bl.a. i Norge. Har utfört bibliska figurmotiv.
Representerad: Vermlands Museum, Karlstad. Värmlands Läns landsting. Arvika och Karlstads kommuner.