Thorwald ALEF
1896–1974, Sweden

Name Thorwald ALEF
Birth 1896
Died 1974

Thorwald Alef attended Caleb Althin painting school 1917-1919 and the Art Academy in Stockholm 1919-1922 and in Paris. He debuted as a painter in 1928, as an early modernist. He later turned into sculpture, after periods of illness when he could not paint, he was arrested in the interest of plastic work. He worked in particular with the Swedish Estrid Ericson Pewter.

Alef Thorwald studerade vid Caleb Althins målarskola 1917-1919 och på Konstakademien i Stockholm 1919-1922 och i Paris. Han debuterade som bildkonstnär 1928, som en tidig modernist. Han övergick senare till skulptur, efter en sjukdomsperiod då han inte kunde måla, greps han av intresse för plastiskt arbete. Han samarbetade bland annat med Estrid Ericson på Svenskt Tenn.

Offentlig utsmyckning:
Vadstena, Gränna, Jönköping, Falkenberg, Timrå, Stadhusparken i Stockholm, Hässjö kyrka och Gustavadolfskyrkan i Sundsvall, Sjöhistoriska muséet i Stockholm, Västerås konstmuseum och på Utvandrarnas hus i Växjö, Strömsborg, Stockholm, Stadshotellet i Eskilstuna.

Representerad:
Västerås konstmuseum.