Tom KRØJER
1942, Denmark

Name Tom KRØJER
Birth 1942, Denmark

Billedkunstner, grafiker, forfatter, musiker

Uddannelse
Det Kgl. Kunstakademi, Stockholm, 1967.

Biografi
Debuterede i 1962 og blev tilknyttet Eks-skolen (Den eksperimenterende Kunstskole) og den internationale Bauhaus Situationiste bevægelse v/Jørgen Thorsen og Jørgen Nash. I 1960’erne udførte han happenings med bl.a. Paul Gernes. Krøjer blev her påvirket af Fluxuskunsten og arbejdede i dadaistisk retning.
Krøjer, er den rastløse, evigt rejsende kunstner i sin generation. Hans maleriske stil er inspireret af Pop art, som han drejer i en koloristisk livlig retning med kalejdoskopisk opbrydning af motiverne. Fladen formelig myldrer af tegn og symboler. I starten baseredes disse eksperimenter på serielle datasystemer, fra firserne afløses systemerne efterhånden af et friere malerisk sprog, altid i stærke primærfarver med en plakatagtig signalværdi. COBRA´s tidlige indflydelse på Krøjer, er først og fremmest en påvirkning af Dotremont og Asger Jorns kulturfilosofier. Tom Krøjer er en konstant påmindelse om verdens skønheder. Skønhed som han har fundet på sine mange rejser verden rundt, om det er de grønne dale i Irland, bjergene i Sierra Nevada, tempelhaverne i Japan - eller de fantasifulde små detaljer i mikroorganismer eller stjernetågerne i universet, Tom Krøjer formår som ingen anden, at give farveglæde og frigøre energi i den visuelle bevidsthed.


Udvalgte udstillinger
Galleri Lager, København
Galerie Birch, København 1980, 1995, 2002
Galleri Lerche, Ålborg
SDS-hallen, Malmö
Galleri Actu-Art, Helsingør
Nordjyllands Kunstmuseum
Skagens Museum
United Dutch, London
Seibu, Tokyo
Galerie Egelund, København
Galleri Ægidius, Randers
Galleri Python, København

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
ARoS Aarhus Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum


Priser og Legater
Statens Kunstfonds 3-årige stipendium 1971-73

Source: http://www.galeriebirch.com http://www.art-king.dk/

Painter, graphic artist, writer, musician

Education
The Royal Art Academy in Stockholm, 1967

Biography
Made his debut in 1962 and was attached the “Ex-School” (The Experimenting Art School) and the “International Bauhaus Situationiste Movement “ with Jørgen Thorsen and Jørgen Nash. In the 1960ties he performed happenings with - amongst others - Paul Gernes. Krøjer became influenced by the Fluxus-art and worked toward Dadaism.
Tom Krøjer, is the restless, forever travelling artist of his generation. His picturesque style is inspired by Pop Art which he twists in a colorful direction with kaleidoscopic rising of the motifs. The surface literally swarms with signs and symbols. In the beginning these experiments based on serial data systems, from the 1980ties was the systems replaced by a more free picturesque language, always in powerful primary-colours with a poster-like signal value.
The COBRA-Movement´s early influence on Krøjer is - most of all - a influence from Dotremont and Asger Jorns culture-philosophies. Tom Krøjer is a constant reminder of the beauty in the world. Beauty he has found on his many travels around the world, whether it is the green valley’s in Ireland, the mountains in Sierra Nevada, temple gardens in Japan – or the imaginative little details in microorganisms or the star clusters in the Universe, Tom Krøjer is capable like no other, to provide fondness of colours and release energy in the visual conscience.


Selected exhibitions
Galleri Lager, Copenhagen
Galerie Birch, 1980, 1995, 2002
Galleri Lerche, Aalborg (Denmark)
SDS-hallen, Malmoe
Galleri Actu-Art, Helsingør (Denmark)
Nordjyllands Kunstmuseum
Skagens Museum
United Dutch, London
Seibu, Tokyo
Galerie Egelund, Copenhagen
Galleri Ægidius, Randers
Galleri Python, Copenhagen

Repræsenteret på følgende danske museer
Randers Kunstmuseum
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg
Statens Museum for Kunst
Museum Jorn
ARoS Aarhus Kunstmuseum
HEART - Herning Museum of Contemporary Art
Skive Kunstmuseum


Grants
Statens Kunstfonds 3-year scholarship 1971-73

Source: http://www.galeriebirch.com http://www.art-king.dk/